Rozšíření technologie varny - Bramborárna Bukovice